Ambulans Nedir? Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Ambulans Nedir? Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

Ocak 5, 2022 by Asrın Ambulans
yol-ambulans-1200x675.jpg

Sağlık sektörünün en önemli hizmetlerinden bir tanesi de ambulans hizmeti vermektir. Özellikle acil durumlarda ambulans aracı, çalışanlar ve ambulans aracının içindeki ekipmanlar hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda yatalak olan hastaların taşınması hizmetinde de ambulanslara ihtiyaç duyulmaktadır.

Ambulans Nedir?

Hastayı hastaneler arasında ilgili birime ulaştırmak amacıyla dizayn edilmiş ilgili hasta veya yaralıyı taşımaya yarayan özel donanımlı ve motorlu panelvan tipi olan sağlık sektörüne ait ulaşım araçlarına ambulans denmektedir.

Hastaneler devlet hastaneleri ve özel hastaneler şeklinde kategorilere ayrıldığı gibi ambulans çağırma hizmeti de aslında bu şekilde kategoriye ayrılmaktadır. Dünyamızda artan hastalıklar ve kazalar sebebiyle devlete bağlı ambulanslar çok daha yoğun çalışabilmektedir. Bireyler bu ambulanslara ulaşabilmek için 112 acil servis yani ambulans çağırma hizmeti numarasını ararlar.

112 acil servis elbette ki ulaşabildiği noktaya kadar telefonlara 7 gün 24 saat cevap vererek hizmet vermektedir. Fakat bazı durumlarda yoğunluktan dolayı ve trafik sıkışması gibi yol durumlarından kaynaklı olarak ulaşması gereken noktaya zamanında ulaşamayabilir. Bu durumda insan hayatı saniyelerle tehlikeye girebilir. Bireyler ve kurumlar özel ambulans hizmeti konusunda desteğe ihtiyaç duyabilir.

Bütün bu bilgiler sanırım ambulans nedir? Nasıl çağrılır? Sorularını detaylı olarak cevaplamıştır. Aynı zamanda özel ambulans hizmetinin neden gerekli olduğuna da kısa bir şekilde değindik.

Ambulans acil sağlık hizmetlerinin temelidir.
Ambulans acil sağlık hizmetlerinin temelidir.

Ambulans Çeşitleri Nelerdir?

Ambulans çeşitleri aslında kara ambulansı, deniz ambulansı ve hava ambulansı olacak şekilde yere göre çeşitlere ayrılır. Bu çeşitlerden bizleri en çok ilgilendiren kara ambulansıdır.

Kara ambulansında da ambulansın vereceği hizmete göre araçlar kategoriye ayrılabilir. Örneğin acil durum ambulansı diğerlerinden biraz daha farklıdır. Bilindiği gibi acil durum aniden çıkan sağlık sorunlarına ilişkindir. Dolayısıyla acil durum ambulansları daha hızlı ve daha donanımlı olmalıdır. İş kazaları ve ani yaralanmalar da acil duruma girmektedir.

Acil durum ambulansının dışında bir diğer kullanılan kara ambulansı da hasta nakil ambulansıdır. Burada acil bir durum olmaksızın hastanın bir yerden bir yere taşınması söz konusudur. Elbette ki bu hastanın ne tür bir hastalığı olduğuna göre de ambulans hizmet vermektedir. Virüs kapmış bir hasta ile yatalak olan bir hasta arasında hastalık çeşidinden dolayı fark vardır.

Acil durum ambulanslarına kırmızı şeritli denilirken hasta nakil ambulanslarına da mavi şeritli denilmektedir. Yoğun bakım ambulansı, acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı ve özel donanımlı ambulanslar Türkiye ülkesinde kullanılan ve gerekli olan kara ambulans çeşitleridir.

Kara ambulansları en sık bilinen ambulans çeşididir.
Kara ambulansları en sık bilinen ambulans çeşididir.

Ambulans Hizmetleri Nelerdir?

Özel ambulanslar ve diğer ambulansların hizmetleri acil durumlarda hastayı ulaştırmak ve müdahale etmek, sabit hastayı nakil etmek ve gerektiğinde de acil yardımda bulunarak can kurtarmaktır.

Bu hizmetlerden dolayı ambulanslar tam donanımdan oluşmaktadır. Ambulansta çalışanlar ve acil yardım ekipmanları eksiksiz ve kusursuz olmalıdır. Nakli yapılacak olan hastanın nakil esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyacağı her olgu önceden bilinmeli ve ambulansta var olmalıdır. Aynı şekilde acil durum ambulanslarında da acil olaylara karşılık her şey düşünülmüş olmalıdır.

Ambulans Mevzuatı Hakkında Bilgiler

Ambulans hizmetleri hakkında dünyada yaşayan insanların çok az bilgisi vardır. Bu yüzden de ambulans mevzuat bilinmelidir. Türkiye ülkesinde ambulanslarla ilgili yönetmelikleri sağlık bakanlığı belirlemektedir. Buna göre de iki yönetmelik bilinmelidir.

Bu yönetmeliklerden bir tanesi 2001 senesine ait olan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğidir. Diğer yönetmelik ise 2004 senesinde farklılığa uğrayan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğidir.

İl sağlık müdürlüğüne bağlı olarak ambulans denetimlerinin yapılması, ambulansların il ambulans servisi baş hekimliği tarafından yönetilmesini, olağan dışı durumlarda il genelindeki ambulansların 112 acil servis numarası eşliğinde yönlendirilmesini kapsayan acil sağlık hizmeti yönetmeliğinin işleridir.

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği ise doğrudan ambulansları ilgilendirmektedir. Donanım denetimi, ruhsatlandırma, ambulans servisi hizmetinin esasları ve ücretlendirme işleri de bu yönetmeliğe göre gerçekleşmektedir.

Acil Durum Ambulansları Hakkında Bilgiler

Acil durum ambulansları bir kara ambulans çeşididir. İsminden de anlaşılacağı gibi acil durumlara yönelik olarak donatılmıştır. Elbette ki dünyada hasta nakil ambulanslarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat meydana gelen kazalar ve acil sağlık sorunları acil durum ambulanslarının gerekliliğini kılmıştır.

Ambulansların bu şekilde kategorilere ayrılması verilecek olan hizmetin en doğru ve en hızlı şekilde verilmesinde önemli bir alternatifi meydana getirmektedir.

Acil durum ambulansları diğer ambulanslara göre daha fazla donanıma sahiptir. Aynı zamanda içinde doktor da bulunmaktadır. Bir ekip ile hareket etme söz konusudur. Bu ambulanslar her türlü acil duruma müdahale etme gücüne sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Acil durum ambulanslarında kırmızı şerit bulunur ve müdahale gerektiren hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırır.

1487 yılında ilk Ambulans kullanılmıştır.
1487 yılında ilk Ambulans kullanılmıştır.

Hasta Nakil Ambulansları Hakkında Bilgiler

Kara ambulans çeşitleri arasında yer alan bir diğer ambulans hizmeti de hasta nakil ambulans hizmetidir. Bu ambulans hizmeti de isminden anlaşılacağı gibi ilgili hastayı bir yerden bir yere götürmeye yaramaktadır. Bu götürme işlemine nakil denmektedir.

Nakil işlemi evden hastaneye veya hastaneden eve olabilmektedir. Aynı zamanda hastanın nakli bir hastaneden başka bir hastaneye de istenebilmektedir. Dolayısıyla hasta nakil ambulanslarına hem şehir içi hem de şehir dışı olacak şekilde ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastanın taburcu olması, hastanın sağlık kuruluşuna tedavi için taşınması ve binek araçları kullanamayacak durumda olan hastaların bir yerden bir yere götürülmesini sağlayan araçlardır.

Özel Ambulans Nedir?

Özel ambulanslar 112 acil servis hattından bağımsız olarak çalışan kişi ya da kurumların belirli bir ücret ödemesi sonucunda ambulans sağlık hizmeti aldığı araçlardır. Özel ambulanslar da mevzuat yönetmeliği gereği sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan araçlardır. Yani her ne kadar hizmetlerini özel olarak verseler bile güvenlik ve donanımları devlet tarafından incelenmektedir. İlgili resmi işlemler ve yönetmelikleri buna göre sağlanmaktadır.

Bu bakımdan özel ambulans hizmeti almak isteyen kurumlar güvenle bu hizmeti alabilmektedir. Elbette ki özel ambulansların daha avantajlı olduğu noktalar da bulunmaktadır.

Özel Ambulans Hizmetleri Nelerdir?

Özel ambulans hizmetleri de tıpkı 112 acil servis numarasına ait ambulanslar gibi hizmet vermektedir. Hatta özel ambulanslara ulaşım daha kolay olduğu için iletişim konusunda da problem yaşanmamaktadır.

Özel ambulans hizmetlerinin en baş hizmeti hasta nakil ihtiyacını gidermektedir. Hasta bir yerden başka bir yere taşınacaksa özel ambulans hizmeti alabilirsiniz. Bu hastanın taşınması işlemi şehir içi veya şehir dışı olabilir. Özel ambulanslar hem şehir içi hem de şehirlerarası hasta nakil hizmetini sağlamaktadır.

Özel ambulansların ücretlendirilmesi hem mevzuata hem de alınmak istenen hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Hastanın nakli esnasında herhangi bir acil müdahale gerektiğinde özel ambulans uzman ekibi anında müdahale edebilmektedir. Bu bakımdan özel ambulanslar uzman sağlıkçılarla ve özel ekipmanlarla çalışmaktadır.

Özel Ambulans Hizmeti Nasıl Alınır?

Özel ambulans hizmetini almak için öncelikle özel ambulansı ilgili hastanız için kiralamanız gerekecektir. Kiralama işlemi için özel ambulans hizmeti veren kurumsal ve kaliteli bir firmaya ihtiyacınız. Bu durumda devreye önerilecek özel ambulans hizmeti firması www.asrinambulans.com.tr girmektedir.

Hastanın durumu ve hastanın nakil edileceği yer mesafesi özel ambulansın hizmetinin ücretlendirilmesinde etkili olmaktadır. Dolayısıyla da kiralama ücreti buna göre değişir. Hastanın durumunu özel ambulans firmanızdaki yetkilere detaylı olarak bildirmeniz gerekecektir.

Bunun nedeni ise bazı hastalar diğer hastalara göre daha ağır rahatsızlıklara sahip olabilmektedir. Bu durum da ilgili hastanın daha fazla personele ve donanıma ihtiyaç duyabileceğidir. Bazı hastalar ise daha hafif rahatsızlıklara sahip oldukları için 3 personel ve uygun donanım yeterli gelebilmektedir.

Özel ambulans hizmeti için ücretlendirme buna göre değişirken ücretlendirme sistemini de senelik olan yönetmelikler belirlemektedir. Bilindiği gibi bu yönetmelik ve mevzuat sağlık bakanlığına bağlıdır.

Özel Ambulans Seçimi Neye Göre Yapılmaktadır?

Özel ambulans seçimi hasta yakınlarının kafasını karıştırabilmektedir. Oysaki ambulans seçimini hasta yakını yapmamaktadır. Sizler sadece hastanın durumunu ve ne için özel ambulans talebinde bulunduğunuzu detaylı olarak doğru bilgilerle özel ambulans hizmeti veren firmanıza sunduğunuzda hasta için en uygun tam teşekküllü özel ambulans hizmetinize gönderilmektedir.

Özellikle hasta yatalak ve yaşlı ise daha fazla özen gösterilmelidir. Bilindiği gibi insan vücudu yaşlandığında daha fazla çökmekte ve daha hassas olmaktadır. Dolayısıyla da yaşlılarımız nakil esnasında zarar görebilmektedir. Bu yüzde özel ambulans seçimlerinde hastaların yaşı, durumu, hangi hastalıklara sahip oldukları, acil bir müdahale gerekip gerekmeyeceği gibi pek çok detaya önem verilmektedir.

Özel Ambulans Ekipmanları Nelerdir?

Özel ambulans ekipmanları eksiksiz ve kusursuz bir şekilde temin edilmektedir. Tüm ekipmanlar da ruhsat dahil olmak üzere yönetmeliğin belirlediği zamanlarda mevzuat gereği denetlenmeye tabidir.

Özel ambulanslarda da acil durumun gerekli olması karşısında özel araç ve gereçlerin mutlaka yer alması lazımdır. Oksijen seti, entübasyon tüpleri, laringoskop seti, ambu, enjeksiyon seti ve airwayler özel ambulanslarda olması gereken acil durum ekipmanlarıdır.

Özel ambulans ekipmanları dışında bir de çalışan sağlık personel sayısı da çok önemlidir. Bu sağlık personelleri özel eğitimlerden ve sınavlardan geçerek göreve başlamaktadır. Dolayısıyla da oldukça tecrübeli ve eğitimli kişilerdir. Özel bir ambulansta en az iki tane sağlık personeli yer almalıdır. Personel sayısı ihtiyaca göre arttırılmaktadır.

Özel ambulanslar genelde hasta nakil hizmeti verdiği için nakil esnasında gerekli olabilecek her türlü aracı barındırmalıdır. Sedye bunlardan sadece bir tanesidir. Aynı zamanda özel ambulansı kullanan şoför de duyarlı, eğitimli ve özel kişilerdir.

Özel Ambulansa Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulabilir?

Özel ambulansa evde ya da hastanede hastanız varsa her durumda ihtiyaç duyulabilir. Özellikle bu hastanız özel hizmet gerektiren bir hastaysa daha da fazla özel ambulansa ihtiyacı vardır. Hasta yatalaksa ve bir yerden bir yere taşınması zor ise binek araçları kullanamayacak durumda ise özel ambulans onlar için bir gerekliliktir.

Hasta nakil durumları bir yerden bir yere olabilmektedir. Tüm bu sağlık hizmetleri dışında hastanın özel bir etkinliğe götürülmesi istenebilir. Bu durumda da özel ambulans desteği alabilirsiniz. Acil sağlık hizmeti ve sabit nokta ambulansı gibi pek çok hizmete özel ambulans firmalarında yer verilmektedir.Daha İyi Bir, Hayat İçin

Daha İyi Bir Hayat İçin


Dijitalist Marketing 2021. Tüm hakları saklıdır.Bütün hakları saklıdır. 2021 Dijitalist Marketing2021 Dijitalist Marketing

Şimdi Ara